Промишлени инсталации за обработка на вода

Механична филтрация и дехлориране

01.
Автоматизирана система за фина филтрация и дехлориране с активен въглен

Омекотителни инсталации

02.
Системи с автоматични контролни глави за омекотяване на вода за промишлни и битови приложения

Отнемане на манган и желязо

03.
Специализирана медия за премахване на манган, желязо, тежки метали, сероводород

Обратна осмоза

04.
Персонализирани модулни инсталации с мембрани за постигане на висока степен на пречистване и ниска електропроводимост.

Ултрафилтрация

05.
Мембранна технология за фина филтрация и премахване на мътност от вода за CIP

Деминерализация

06.
Автоматизирана инсталация за деминерализация на вода с йонообменни смоли