Услуги

01.
Фирма „Флунемерг“ ЕООД предлага технически консултации и разработване на индивидуални решения за пречистване на вода спрямо изискванията на клиента и предоставени данни за водоизточника и технологичния процес на конкретното производство.
02.

Изработка, доставка, монтаж, пуск и наладка на инсталации за филтрация, омекотяване, дехлориране, обратна осмоза, ултрафилтрация, деминерализация, UV стерилизация.

03.
Техническа помощ, обслужване и кондициониране на мембрани за обратна осмоза и ултрафилтрация, подмяна и зареждане на йонообменни смоли, санитизация на инсталации.
Гаранционно и извънгаранционно обслужване на водопреработвателни инсталации и съоръжения.